Vitenskapelige publikasjoner

Herrebrøden, H. (2014). Tester og testtilbakemeldinger som direkte bidragsytere til dypere læring blant studenter. Uniped, 37(4), 3-18. doi: 10.3402/uniped.v37.23327.

Bye, H. H., Herrebrøden, H., Hjetland, G. J., Røyset, G. Ø. & Westby, L. L. (2014). Stereotypes of Norwegian social groups. Scandinavian Journal of Psychology, 55(5), 469-476. doi: 10.1111/sjop.12141

Herrebrøden, H. (2014). Are distractions disturbing and detrimental to the putting performance of experienced junior golfers? Muntlig presentasjon ved Forskningsdagen ved Institutt for Samfunnspsykologi, Universitetet i Bergen.

Herrebrøden, H. & Bye, H. H.(2013). The stereotype content model in Norway. Muntlig presentasjon ved The 15th Conference on Social and Community Psychology ved Universitetet i Bergen.

Herrebrøden, H. (2015). Focus and mental toughness in high-level sports. Muntlig presentasjon ved en idrettskonferanse ved Camosun College, BC, Canada.