Samtaler og oppfølging

Jeg har de siste årene fulgt opp en rekke enkeltindivider og mindre grupper. Her er noen vanlige årsaker til at jeg oppsøkes:

                    "Jeg ønsker å prestere bedre under press"

                    "Jeg vil ha hjelp til å takle motgang"

                    "Jeg har en spesifikk utfordring som jeg sliter med"

                    "Jeg ønsker mer stabil motivasjon og selvtillit"

                    "Jeg ønsker kartlegging av mine mentale ferdigheter, og teknikker som kan gjøre meg bedre"

Jeg arbeider med taushetsplikt. Innhold og pris for oppfølgingen fastsettes etter avtale. Jeg ser frem til å høre fra deg!