Foredrag og workshops

Jeg tilbyr foredrag og workshops om en rekke emner. Mine mål er at deltakerne skal:

                    -ta med seg viktig kunnskap og verktøy som de kan benytte i egen hverdag

                    -være aktive og synes det er givende å delta

Under følger informasjon om noen av mine mest populære workshops. Jeg kan også bidra etter andre ønsker (for mer informasjon om min kunnskap, se Arbeidserfaring). Ta gjerne kontakt for et uforpliktende tilbud - jeg ser frem til å høre fra deg!

1) Mental tøffhet: Hva er det og hvordan styrker man det?

Mental tøffhet er en suksessfaktor som bidrar til bedre helse og prestasjoner på idrettsbanen, jobben og på skolen. De mentalt tøffe har særlig vist seg å ha fire kjennetegn som kan utvikles gjennom mental trening. Disse kjennetegnene, samt øvelser for utvikling av mental tøffhet, er hovedtema.

Varighet: 1-4 timer eller heldagssamling, etter ønske.

2) Lederrollen: Utfordringer og løsninger

Alle som har hatt en lederrolle vet at det er utfordrende. Interessant forskning viser at mange ledere dessuten blir mindre effektive jo mer erfaring de får. Hvorfor det? Og hva kan ledere gjøre for å utvikle seg? I denne workshopen ønsker jeg å presentere moderne forskning og teknikker som kan hjelpe mennesker i lederroller. Transformasjonsledelse og andre kjennetegn på effektiv ledelse vil bli vektlagt.

Varighet: 1-2 timer, etter ønske.

3) Motiverte lærere og elever

Hvorfor mister mange lærere gløden med årene? Hvorfor sliter mange elever med motivasjonen? Dette er blant spørsmålene jeg forsøker å besvare i denne workshopen. Jeg presenterer også forslag til tiltak som kan styrke motivasjonen.

Varighet: 1-2 timer, etter ønske.

4) Visualiseringsøkt med test av visualiseringsevner

Visualisering er en av verdens mest benyttede treningsformer innen idrett. Studier foreslår at det å se for seg bevegelser kan være tilnærmet like effektivt som fysisk trening - noe som er ganske interessant med tanke på at visualisering verken koster penger eller krefter.

Jeg opplever at mange utøvere bruker visualisering, men at de også er usikre om hvordan det bør gjøres. Hvordan bør man visualisere? Hvor lenge? Når? Dette vil deltakerne lære om under denne økta. I tillegg tilbyr jeg testing av utøvers visualiseringsevner, gjennom evidensbaserte kartleggingsmetoder.

Varighet: 1-2 timer (avhengig av preferanser samt om kartlegging/testing ønskes under møtet eller som "hjemmeoppgave").