Arbeidserfaring

Som mental trener har jeg samarbeidet med idrettslag og utøvere innen idretter som fotball, håndball, langrenn, skiskyting, tennis, friidrett, svømming og golf. Jeg har representert både Olympiatoppen Vest-Norge og mitt eget foretak. Samarbeidspartnere har også inkludert grupper utenfor idrettskontekst, som blant annet skoleansatte. De siste årene har jeg gjennomført en rekke samtaler, foredrag, workshops og kurs der sentrale temaer blant annet har vært:

-Mental tøffhet

-Innføring i mental trening: treningsplan og teknikker

-Måling av mentale ferdigheter

-Motivasjon og målsetninger

-Læring

-Kunsten å takle motgang

-Stress og bekymring

-Spenning og nerver

-Visualisering

-Mindfulness

-Tanker og fokus

-Prestasjonsforberedelser

-Ledelse

-Selvtillit og selvfølelse

-Søvn, hvile og avspenning

-Teknisk utvikling i idrett

-Hvordan håndtere melkesyre og det å være sliten

-Prestasjonskultur og lagmiljø

-Holdninger

-Talentutvikling

-Innføring i sentrale psykologiske emner og retninger

Jeg har også arbeidet som forsker de siste årene. Særlig interesserer jeg meg for faktorer som har betydning for læring og prestasjoner.

Vitenskapelige publikasjoner: 

Herrebrøden, H. (2014). Tester og testtilbakemeldinger som direkte bidragsytere til dypere læring blant studenter. Uniped, 37(4), 3-18. doi: 10.3402/uniped.v37.23327.

Bye, H. H., Herrebrøden, H., Hjetland, G. J., Røyset, G. Ø. & Westby, L. L. (2014). Stereotypes of Norwegian social groups. Scandinavian Journal of Psychology, 55(5), 469-476. doi: 10.1111/sjop.12141

Herrebrøden, H. (2014). Are distractions disturbing and detrimental to the putting performance of experienced junior golfers? Muntlig presentasjon ved Forskningsdagen ved Institutt for Samfunnspsykologi, Universitetet i Bergen.

Herrebrøden, H. & Bye, H. H.(2013). The stereotype content model in Norway. Muntlig presentasjon ved The 15th Conference on Social and Community Psychology ved Universitetet i Bergen.

Herrebrøden, H. (2015). Focus and mental toughness in high-level sports. Muntlig presentasjon ved en idrettskonferanse ved Camosun College, BC, Canada.

Jeg er nå involvert i et forskningsprosjekt med følgende tittel: Kan lyd og rytme bidra til bedre utvikling av tekniske ferdigheter i idrett?

I tillegg til arbeid som mental trener og forsker, har jeg vært trener på nest høyeste nivå (1. divisjon) i norsk volleyball, svømmeinstruktør for barn og ansatt i omsorgsbolig for mennesker med psykiske utfordringer.