Min filosofi og faglige forankring

I alle sammenhenger er det for meg viktigst å være profesjonell og respektfull ovenfor de jeg samarbeider med. Dette innebærer at jeg blant annet vektlegger:

1. Å sette personen(e) jeg arbeider med i fokus, og tilpasse mine bidrag deretter

3. Å være ærlig og direkte i mine vurderinger

3. Å basere mitt arbeid på forskning

Når det gjelder faglig forankring, er jeg i stor grad inspirert av kognitiv psykologi. Samtidig benytter jeg øvelser og teknikker som er hentet fra mindfulness og prestasjonspsykologisk forskning og litteratur. Hvilken tilnærming jeg velger, avhenger imidlertid av kontekst og hvem jeg arbeider med.