CASER

Hvilke mentale utfordringer sliter idrettsutøvere med? Hva kan de gjøre for å mestre slike utfordringer? Og hvordan kan en idrettspsykolog eller andre være til hjelp?

Under følger noen "caser" fra en idrettspsykologs hverdag. Jeg vil fortelle om personer som søker og mottar hjelp med noe de synes er krevende. Casene vil også inneholde øvelser og tiltak som kan bidra til positiv utvikling. Som idrettspsykolog har jeg naturligvis taushetsplikt, og personene jeg skildrer vil være fiktive. Jeg tror likevel mange vil kjenne seg igjen, og mitt håp er at mange kan lære av mine skildringer.

Case 1: Hvordan kan man hjelpe en utøver som er skadet, eller av annen grunn ikke kan trene som vanlig? Hvordan kan man sette seg mål ved hjelp av fire steg, og dermed styrke motivasjonen? For å lese om «Per», klikk her

Case 2: Hvordan bevarer man selvtillit og fokus etter at man har gjort en feil? For å lese om «Jenny», klikk her.

Case 3: Hvordan kan man sortere i tanker og forsøke å ta litt kontroll over bekymringer? For å lese om «Jens», klikk her.

Case 4: Hvordan kan kampforberedelser påvirke spenningsnivået? For å lese om «Line», klikk her.

Case 5: Hvordan kan man håndtere negative tanker? Er det mulig å være hundre prosent fokusert og positiv, hele tiden? For å lese om «Jon», klikk her

Case 6: Er det lurt å fokusere på konsekvenser og muligheter til å vinne? Hva kjennetegner fokuset til utøvere når de presterer som best? For å lese om «Helene», klikk her.

Case 7: Hvilke negative konsekvenser frykter utøvere? Og hva er egentlig det verste som kan skje? For å lese om «Fredrik», klikk her.

Case 8: Hvordan kan man presse seg for å utnytte sin fysiske kapasitet enda bedre? Hvorfor har vi egentlig melkesyre? Og kan smerte være gøy? For å lese om «Lisa», klikk her.

Case 9: Hva gjorde en fotballspiller for å få det til å løsne foran mål? For å lese om «Daniel», klikk her.