Helenes utfordring

«Nå har jeg spilt flere turneringer der jeg har ledet lenge, men så kollapser jeg mot slutten», forteller golfspilleren Helene.

Hun virker oppriktig frustrert når hun forteller om sin mentale utfordring. Helene hadde en glimrende fjorårssesong, og mange har hatt store forventninger til henne foran årets første turneringer. Og tidvis – ofte i starten av turneringene – spiller hun strålende golf! Men så har hun ofte begynt å gjøre feil mot slutten, når det hele skal avgjøres. Hvordan kan dette ha seg? Jeg undres om Helene merker noe som skjer mot slutten av konkurransene – er det noe som endres i måten hun tenker?

«Ja, en tanke pleier å dukke opp», forteller hun etter å ha tenkt seg om. «Jeg tenker «oi, nå har jeg faktisk sjansen til å vinne!». Tankene havner på det som kan skje, i stedet for det jeg skal gjøre. Jeg tenker på hvor glad jeg og alle vennene mine kommer til å bli ved en seier, og hvor lyst jeg har til å vinne. Da blir alt plutselig vanskeligere.» Jeg ber Helene utdype hva hun mener med alt plutselig blir vanskeligere.

«Jeg begynner ofte å føle meg mer nervøs. Hjertet begynner å slå raskere jo mer jeg tenker over muligheten jeg har til å vinne turneringen. Kroppen stivner, og jeg føler meg ikke like «løs og ledig» som tidligere. Jeg begynner å analysere meg selv, og jeg føler meg mindre trygg på golfsvingen min. Jeg prøver å «safe», å spille trygt. Men ironisk nok blir jeg bare mindre trygg av dette»

Jeg begynner å få et inntrykk av hva Helene tenker og føler mot slutten av en del turneringer. Men hva tenker hun på før dette, da det går bra? Helene ser ned, og tar en lang tenkepause før hun svarer:

«Egentlig utrolig lite. Jeg tenker ikke så mye når jeg spiller bra. Bare noen tanker om det jeg skal gjøre, akkurat her og nå. Det meste går egentlig av seg selv – på autopilot.»

Det Helene opplever er svært typisk for mange idrettsutøvere. De presterer best når de ikke tenker for mye, og når de har fokus på arbeidsoppgavene sine i nåtid. Av og til havner fokuset på konsekvensene – resultater og ting som kan skje i fremtiden. Dette er forståelig, ettersom idrettsutøvere som regel ønsker å oppnå gode resultater. Problemet er bare at konsekvenser og resultater finner sted i fremtiden – en tidsperiode som vi ikke er kommet til enda. Med andre ord havner fokuset på noe som er utenfor utøverens kontroll i det inneværende øyeblikket. I tillegg vil de fleste idrettsutøvere føle et økt spenningsnivå når de tenker på konsekvenser og muligheter til å vinne - de har jo så lyst til å oppnå dette! Noen ganger kan denne spenningsøkningen bidra til at det blir «for mye av det gode», og at spenningen går ut over prestasjonen.

På samme måte som utøvere noen ganger lar tankene vandre til fremtidens konsekvenser, kan de også la fokuset havne på ting som hører fortiden til. Eksempelvis kan utøvere tenke over feil de har gjort tidligere, og la dette negativt påvirke selvtilliten. Helene kjenner seg igjen, hun har også opplevd dette før. Vi blir enige om at den samme prinsipielle utfordringen gjelder, enten man tenker over fortidens handlinger eller fremtidens resultater: man tenker over ting som man ikke har full kontroll over.

Sammen blir jeg og Helene enig om at hun med fordel kan øve seg i å holde fokus på det hun skal gjøre, her og nå, i golfspillet fremover. Vi ser nærmere på tiltak som kan hjelpe henne med dette. Vi anser et fokus på arbeidsoppgaver, det hun skal utføre ved det aktuelle slaget, som hensiktsmessig. Dersom tankene vandrer frem eller tilbake i tid, blir vi enige om at hun kan øve seg i å legge merke til dette, og forsøke å styre oppmerksomheten tilbake til det hun skal gjøre i det aktuelle øyeblikket. Vi blir enige om at denne bevisstheten og oppmerksomhetsstyringen kan ta tid å øve opp, men at det kan være verdt det.

Helene ser frem til å øve på sine arbeidsoppgaver, samt det å være bevisst over sin egen oppmerksomhet, frem til neste turnering. 

Til informasjon: Dette er en fiktiv skildring, og ikke basert på virkelige enkeltpersoner. Effekt av rådgivning og tiltak kan variere mellom personer. Dersom noen ønsker å bruke eller dele innhold på denne siden, vennligst ta kontakt.